جدول دروس رشته ادبيات و علوم انساني


 

جدول دروس پايه اول متوسطه ( مشترک کليه رشته ها )
 
ساعات هفتگي تعداد واحد

نام درس

رديف

4

2+2

 تعليمات ديني و قرآن (1)

1

2

2

 زبان فارسي (1)

2

2
2
 ادبيات فارسي (1)
3
2
2
 عربي (1)
4

3

3

 زبان خارجه (1)

5

3

3

 مطالعات اجتماعي

6

3

5/2

 فيزيك (1) و آزمايشگاه

7

3

5/2

 شيمي (1) و آزمايشگاه

8

4

4

 رياضي (1)

9

2

2

 علوم زيستي و بهداشت

10

2

1

 تربيت بدني (1)

11

  درس هاي انتخابي

2

1

  پرورشي(1)

12    

2

1

 جبراني يا تكميلي

13

2

1

 ساير دروس انتخابي

14

36

31

جمع واحد

 

 

جدول دروس پايه دوم رشته ادبيات و علوم انساني
 
ساعات هفتگي
تعداد واحد

نام درس

رديف

2+1

2+1

 تعليمات ديني و قرآن (2)

1

3

2

 زبان فارسي (2)

2

2
2
 ادبيات فارسي (2
3
4
4
 عربي (2) ويژه رشته معارف
4

2

2

 زبان خارجه (2)

5

2

2

آمار و مدلسازي

6

2

2

جامعه شناسي (1)

7

2

2

اقتصاد

8

4

4

تاريخ ايران و جهان (1)

9

2

2

تاريخ ادبيات ايران و جهان(1)

10

4

3

جغرافيا (1)

11

2

1

تربيت بدني (2)

12

2
2
آمادگي دفاعي 

13

2
1
درس انتخابي (پرورشي ) 
14

36

32

جمع واحد

 


 

جدول دروس پايه سوم رشته ادبيات و علوم انساني
 

پيش‌نياز

ساعات هفتگي
تعداد واحد

نام درس

رديف

-

2+1

2+1

تعليمات ديني و قرآن (3)

1

-

3

2

 زبان فارسي (3) تخصصي

2

-
2
2
 ادبيات فارسي (3) تخصصي
3
عربي (2) 
6
5
 عربي (3) ويژه رشته علوم انساني
4
-

2

2

 زبان خارجه (3)

5

-

2

2

آرايه هاي ادبي

6

-

2

2

رياضي ويژه علوم انساني 

7

-

2

2

تاريخ ادبيات ايران وجهان (2)

8

-

3

3

تاريخ ايران و جهان (1)

9

-

3

3

فلسفه و منطق

10

-

2

2

روان شناسي

11

جامعه‌شناسي
 (1)
 

2

2
جامعه شناسي (2)

12

-

4

3

جغرافيا(2)

13

-

2

1

تربيت بدني (3)

14
-

36

33

جمع واحد

 تاريخ : جمعه بیست و نهم خرداد ۱۳۸۸ | 0:29 | نویسنده : رضا گرجی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.